23.10.2019
 

 

Το αρχείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα μεγάλο, άνετο και ασφαλή χώρο στην οδό Βασ. Ηρακλείου 26, ο οποίος διαμορφώνεται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του πλούσιου και πολύ ενδιαφέροντος αρχειακού υλικού που έχει στην κατοχή της.

Το καλοκαίρι του 2012 ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου της Κοινότητας σε συνεργασία με το United States Holocaust Memorial Museum και την Claims Conference με το οποίο εξασφαλίστηκε η διάσωσή του.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης έγινε εφικτή η εντατικότερη ταξινόμηση και επεξεργασία των αρχείων. Η ταξινόμηση, η καταλογοποίηση και η επεξεργασία των εγγράφων βοήθησε να γίνει το αρχείο προσβάσιμο σε ιστορικούς, ερευνητές, επιστήμονες και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μελετήσει την μεταπολεμική ιστορία της.

Η πρόσβαση στο Αρχείο είναι εφικτή κατόπιν ειδικής αιτήσεως:

·Η Αίτηση Έρευνας Αρχειακού Υλικού είναι διαθέσιμη εδώ: (pdf, doc).

Αναλυτικά η δράση του Αρχείου:

· Aπολογισμός 2010-2011

· Απολογισμός 2011-2012

· Απολογισμός 2012-2013

· Απολογισμός 2014-2015

· Απολογισμός 2016-2017

· Απολογισμός 2017-2018


· Aliki Arouh: The Historical Archive of the Jewish Community of Thessaloniki-The era of extroversion