02.07.2020
 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Η Γ΄ τάξη επισκέπτεται ……